Jute Gem Shade (Black)

Jute Gem Shade (Black)

Dimensions:  

SML: 44cm(D) x 36cm(H) 

MED: 56cm(D) x 44cm(H) 

Colour: BlackSize


Related Items